Årsplan og progresjonsplan 2021 2022

Vi jobber hele tiden med å utvikle oss og gi barna gode lærerike opplevelser i barnehagen. Årsplan og progresjonsplan er et dokument som er utarbeidet for å synliggjøre hvordan vi tilrettelegger for læring, progresjon og trivsel gjennom året.