Informasjonshefte 2021 2022

I dette heftet finner du mye nyttig informasjon om hvordan vi driver Borgund Menighetsbarnehage i det daglige barnehageåret 2021/2022