Ønsker dere barnehageplass hos oss?

Barnehagen har samordna opptak med Ålesund Kommune. Søknadsskjema finner du ved å gå inn på www.alesund.kommune.no