Småbarnsgruppa

Når de eldste barna er på tur, har de yngste barnehagen helt for seg selv

Denne gruppa består av Krabbene (1-2 åringene). Denne gruppen har base i barnehagen, og har et litt annet opplegg enn utegruppa. De er også ute hver dag, og er ukentlig på turer i nærmiljøet og dyreklubben, men har en roligere hverdag. Her er det små barn som trenger ro, søvn, trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Aktivitetsnivået er tilpasset barnas alder, og det å kunne leke og utforske i fred og ro ute og inne i barnehagen når de andre er på tur er gull verdt for disse små. Da er barnehagen bare deres.