Foreldrebetaling

Vi har maksimalpris på kr 3 135,- pr måned

Søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer 2

Søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 3 eller flere

Familier med samlet skattbar inntekt under kr 548 167,- har rett til redusert foreldrebetaling

 

Kostpenger pr måned kr 350,-

Pris pr måneder for bleier kr 70,-