Førskolegruppa

Vi ser at barna det siste året i barnehagen ofte får nye ønsker og behov. For å kunne møte disse har vi opprettet en egen avdeling for førskolebarna. Denne avdelingen har tilhold i et eget lokale størsteparten av dagen, men er sammen med resten av barnehagen morgen, ettermiddag og når det er møteavvikling. På denne gruppen tilrettelegges det for aktiviteter som er spesielt tilpasset 5-6 åringer, og det legges vekt på forberedelse til skolestart. Denne gruppen har stort fokus på natur og friluftsliv, og er daglig på tur i nærområdet. De er aktive brukere av gammen og naturlekeplassen som barnehagen har opparbeidet seg.